Obróbka stali «
        

Żelazo to najbardziej popularny metal na kuli ziemskiej. Można go znajdywać niemal wszędzie w postaci rudy żelaza. Obróbką żelaza, ze znanych nam dotąd informacji, człowiek zajmuje się od 17 wieku p.n.e. . 37 wieków doświadczenia w przetwarzaniu żelaza, produkci wyrobów z żelaza, wytwarzaniu stopów, wytapianiu żeliwa, wreszcie produkcji stali i prefabrykacji wyrobów stalowych to niewyobrażalny ciąg doświadczeń technologicznych, epokowych osiągnięć, budowaniu cywilizacji.

Początkowo prymitywne metody hutnicze i metalurgiczne, cenne w tamtych czasach niemal jak wynalezienie koła polegały na wytworzeniu żelaza w zwykłym palenisku. Umieszczano na przemian rudy żelaza i drewna lub węgla drzewnego i wypalano je aż do wytopienia się całości w zbitą masę. Następnie w etapie wykuwania otrzymywano surówkę żelaza poprzez usunięcie nieczystości. Tak otrzymaną surówkę wlewano po prostu do podłużnej, stożkowej dziury w ziemi z czasem przekształconej w pierwotną formę pieca hutniczego - tzw. piec trzonowy. W ten sposób otrzymywano kilka kilogramów żelaza a w średniowieczu od 50 do 60 kilogramów z jednego wytopu. Od samego początku w procesie wytapiania żelaza otrzymywano w ten sposób także niewielkie ilości stali - żelaza wzbogaconego węglem, o zwiekszonej twrdości i odporności. Tak więc stal towarzyszy cywilizacji od wielu wieków.

                                                             hale stalowe

Po etapie produkcji żeliwa od XV wieku aż do wieku XVIII nastapiło przełomowe odkrycie, którego dokonali trzej francuscy badacze natury żelaza. Meciers: Berthollet, Monge, Vendremonde - francuscy metalurdzy dokładnie określili zależności między żelazem, żeliwem a stalą oraz roli jaką odgrywają proporcje węgla w stopach metali, w wytwarzaniu stopów. Jednak dopiero około 100 lat później, wraz z odkryciami Bessemera i zbudowaniem nowych typów pieców hutniczych przez Thomasa i Martina stal stała sie bazą nowej rewolucji przemysłowo-cywilizacyjnej. Na początku XX wieku światowa produkcja stali wynosiła 28 mln ton rocznie ajuz po 20 latach zwiekszyła się 4krotnie.

Zastosowanie stali

Stal jest to żelazo z dodatkiem węgla w ilości od prawie 0-2%. Zawartość węgla ma ogromy wpływ na właściwości otrzymanego metalu. Dwie największe rodziny stali: stopowe i węglowe, zawierają około 3000 różnych, skatalogowanych rodzajów składów chemicznych. Produkuje się tez stale według zamówionych składów chemicznych.        
        
        Omówienie konstrukcji stalowych - elementy - łączenie - produkcja - montaż © 2020 Skuteczne pozycjonowanie EntroSEO